Dokumenti

Službeni dokumenti za preuzimanje, podijeljeni po odjelima Gradske uprave Grada Čakovca.

Gradonačelnik

1. Izjava o misiji, viziji i ciljevima Grada Čakovca Preuzimanje

Upravni odjel za upravu

 1. Statut Grada Čakovca Preuzimanje
 2. Poslovnik o radu gradskog Vijeća Grada Čakovca Preuzimanje  Izmjene i dopune – Preuzimanje
 3. Poslovnik o radu kolegija Gradonačelnika Grada Čakovca Preuzimanje
 4. Katalog informacijaPreuzimanje
 5. Etički kodeks Uprave Grada Čakovca Preuzimanje
 6. Etičko povjerenstvo Uprave Grada Čakovca Preuzimanje
 7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije umjetnina, knjiga, tiskanih publikacija i darova Preuzimanje
 8. Izjava o nepostojanju sukoba interesa Preuzimanje

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove

 1.  Prostorni planovi Grada Čakovca Preuzimanje

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

 1. Izračun komunalne naknade Preuzimanje
 2. Raspored dežurstva komunalnih redara Raspored Preuzimanje
 3. Povjerenika i zamjenika Povjerenika za otpad Grada Čakovca Preuzimanje Odluke
 4. Popis bagatelne nabave 2015 Preuzimanje Popisa
 5. Cjenik dimnjačarskih usluga Preuzimanje Cjenika

Upravni odjel za društvene djelatnosti, protokolarne i europske poslove

 1. Odluka o stipendijama Preuzimanje
 2. Sve o stipendijama Preuzimanje
 3. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Preuzimanje

Upravni odjel za financiranje

 1. Proračuna Grada Čakovca za 2017. s projekcijom Proračuna za 2018. – 2019.  Preuzimanje
 2. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje
 3. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje
 4. Proračuna Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 2017. – 2018.  Preuzimanje
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu Preuzimanje
 6. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2015. Preuzimanje
 7. Proračun u malom za 2015. Preuzimanje

Gospodarstvo

 1. Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. Preuzimanje
 2. Investicijski vodić za ulagače Stranica

Unutarnja revizija

 1. Povelja o unutarnjoj reviziji Preuzimanje

 

Planovi rada

 1. Upravnog odjela za upravu Preuzimanje
 2. Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Preuzimanje
 3. Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Preuzimanje
 4. Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Preuzimanje
 5. Upravnog odjela za financiranje Preuzimanje