Dokumenti

Službeni dokumenti za preuzimanje, podijeljeni po odjelima Gradske uprave Grada Čakovca.

Gradonačelnik

 1. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika (od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.) Preuzimanje
 2. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika (od 1. srpnja do 31. prosinca 2016.) Preuzimanje
 3. Izjava o misiji, viziji i ciljevima Grada Čakovca Preuzimanje

 

Upravni odjel za upravu

 1. Statut Grada Čakovca Preuzimanje
 2. Poslovnik o radu gradskog Vijeća Grada Čakovca Preuzimanje  Izmjene i dopune – Preuzimanje
 3. Poslovnik o radu kolegija Gradonačelnika Grada Čakovca Preuzimanje
 4. Etički kodeks Uprave Grada Čakovca Preuzimanje
 5. Etičko povjerenstvo Uprave Grada Čakovca Preuzimanje
 6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije umjetnina, knjiga, tiskanih publikacija i darova Preuzimanje
 7. Izjava o nepostojanju sukoba interesa Preuzimanje
 8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika (pročišćeni tekst)  Preuzimanje

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove

 1.  Prostorni planovi Grada Čakovca Preuzimanje

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

 1. Izračun komunalne naknade Preuzimanje
 2. Raspored dežurstva komunalnih redara Raspored Preuzimanje
 3. Povjerenika i zamjenika Povjerenika za otpad Grada Čakovca Preuzimanje Odluke
 4. Popis bagatelne nabave 2015 Preuzimanje Popisa
 5. Cjenik dimnjačarskih usluga Preuzimanje Cjenika

Upravni odjel za društvene djelatnosti, protokolarne i europske poslove

 1. Odluka o stipendijama Preuzimanje
 2. Sve o stipendijama Preuzimanje
 3. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Preuzimanje
 4. Gradski program djelovanja za mlade Preuzimanje

Upravni odjel za financiranje

 1. Proračun Grada Čakovca za 2018. s projekcijom za 2019. – 2020.  Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLS)
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2017.  Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLS)
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30.06.2017. Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLS)
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Preuzimanje (.PDF)  Preuzimanje (.XLSX)
 5. Proračun u malom za 2017. Pregled
 6. Proračun Grada Čakovca za 2017. s projekcijom za 2018. – 2019.  Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLS)
 7. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje
 8. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje
 9. Proračun Grada Čakovca za 2016. s projekcijom za 2017. – 2018.  Preuzimanje
 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu Preuzimanje
 11. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2015. Preuzimanje
 12. Proračun u malom za 2015.  Preuzimanje
 13. Proračun Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016. – 2017.  Preuzimanje

Gospodarstvo

 1. Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. Preuzimanje
 2. Investicijski vodić za ulagače Stranica

Unutarnja revizija

 1. Povelja o unutarnjoj reviziji Preuzimanje

 

Planovi rada

 1. Upravnog odjela za upravu Preuzimanje
 2. Upravnog odjela za prostorno uređenje i europske fondove Preuzimanje
 3. Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Preuzimanje
 4. Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Preuzimanje
 5. Upravnog odjela za financiranje Preuzimanje

Upravna vijeća i nadzorni odbori

 1. Nadzorni odbor GKP Čakom d.o.o. Čakovec Preuzimanje
 2. Nadzorni odbor GP Ekom d.o.o. Čakovec Preuzimanje
 3. Nadzorni odbor GP Stanorad d.o.o. Čakovec Preuzimanje
 4. Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Preuzimanje
 5. Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Preuzimanje
 6. Upravno vijeća Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Preuzimanje
 7. Upravno vijeća Dječjeg vrtića Cipelica i Dječjeg vrtića Cvrčak Preuzimanje