Informacije o Odluci donesenoj u postupku ocjene GUPa

764

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, temeljem odredbe čl. 5. st.2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08),

OBJAVLJUJE INFORMACIJU

o odluci donesenoj u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja VI. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca na okoliš.

Preuzimanje (PDF, Unknown)