Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku izmjene Rješenja za Ferro-Preis d.o.o.

Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode temeljem članka 166. stavak 2. Zakona o...

Obavijest za javnost – planovi uređenja

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, temeljem odredbe članka 88. Zakona o...

Uređenje parkirališta u Ulici Vladimira Nazora u Čakovcu

U subotu je grupa stanara zgrada u Ulici Vladimira Nazora u Čakovcu, održala konferenciju za novinare s temom inicijative za uređenje i izgradnju parkirališnih...

Izvješće o javnoj raspravi

KLASA: 350-01/16-05/5 UR.BROJ: 2109/2-05-01-16-10 Čakovec, 18. listopad 2016. godine IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA OKO POLICIJSKE UPRAVE U ČAKOVCU   Sukladno odredbama Zakona...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000009 URBROJ: 2109/2-05-02-16-0006 Čakovec, 19.10.2016.  Javni poziv za uvid u spis predmeta Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10 I....

Obavijest za javnost

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, temeljem odredbe članka 88. Zakona o...

Javne rasprava o prijedlogu II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske...

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave započinje dana 3. listopada i traje...

Kreće se u izradu idejnog projekta komasacije poljoprivredno zemljišta na području Grada Čakovca

Na čakovečkom području registrirano je 315 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a poljoprivrednom djelatnošću bavi se 22 poduzetnika. Otprilike 70 posto prostora Grada Čakovca otpada na...

Izvješće o javnoj raspravi UPU zapadnog dijela naselja Savska Ves

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju izdaje Izvješće o provedenoj javnoj raspravi:

Izvješća o javnoj raspravi GUP Grada Čakovca i UPU Martane Čakovec

Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju izdaje Izvješće o provedenim javnim raspravama: V. IZMJENE I...