Izvješće o tržištu nekretnina na području Grada Čakovca za 2016. godinu

Na temelju odredbe čl.16.st.2. i Suglasnosti procjeniteljskog povjerenstva Međimurske županije dane u skladu s odredbom čl.12.st.1.t.2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), broj,...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 I....

Prodaja zemljišta usmenom javnom dražbom na Sajmištu

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od dana 9. ožujka 2017. godine, (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 1/17), Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca od...

Objava građevinske dozvole

Temeljem odredbe članka 120. stavka 4. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/2013 i 20/2017) objavljuje se od 30. ožujka 2017. do 30. travnja...

Ispunjena velika većina želja mještana Totovca

U utorak je u Totovcu održan Zbor mještana. Na poziv predsjednika MO Totovec Milana Horvata, na njemu su bili i gradonačelnik Stjepan Kovač, zamjenik...

Informacije o Odluci donesenoj u postupku ocjene GUPa

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, temeljem odredbe čl. 5. st.2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti...

Izvješće o javnoj raspravi VI. izmjene i dopune GUP-a

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13), održavanje javne rasprave o prijedlogu VI. IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA ČAKOVCA,...

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine", broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i...

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Letina Intech d.o.o.

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji objavljuje Javni poziv za...

Održavanje javne rasprave o prijedlogu VI. izmjene i dopune GUPa Grada Čakovca

GRAD ČAKOVEC UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke gradonačelnika...
X