Obavijest o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, temeljem odredbe članka 88. Zakona o...

Produženje Ugovora o dodjeli gradskog prostora na korištenje

Na temelju ovlasti propisanih odredbama članka 46.st.1. i 49.st. 1. t.12. i t.36. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/9, 2/13, 3/13...

Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole

Međimurska županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, rješavajući po...

Poziv za uvid u spis predmeta

Predmet: Poziv za uvid u spis predmeta I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine stambene namjene,...

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru

Međimurska županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, na...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji objavljuje Javni poziv za...

Izvješće o tržištu nekretnina na području Grada Čakovca za 2016. godinu

Na temelju odredbe čl.16.st.2. i Suglasnosti procjeniteljskog povjerenstva Međimurske županije dane u skladu s odredbom čl.12.st.1.t.2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), broj,...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3 I....

Prodaja zemljišta usmenom javnom dražbom na Sajmištu

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od dana 9. ožujka 2017. godine, (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 1/17), Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca od...

Objava građevinske dozvole

Temeljem odredbe članka 120. stavka 4. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/2013 i 20/2017) objavljuje se od 30. ožujka 2017. do 30. travnja...
X