Javni poziv o postupku evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28...

Održavanje javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna UPU “Sajmište” i “Ivanovec”

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i...

Obavijest o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, temeljem odredbe članka 88. Zakona o...

Produženje Ugovora o dodjeli gradskog prostora na korištenje

Na temelju ovlasti propisanih odredbama članka 46.st.1. i 49.st. 1. t.12. i t.36. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/9, 2/13, 3/13...

Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole

Međimurska županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, rješavajući po...

Poziv za uvid u spis predmeta

Predmet: Poziv za uvid u spis predmeta I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine stambene namjene,...

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru

Međimurska županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, na...

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji objavljuje Javni poziv za...

Izvješće o tržištu nekretnina na području Grada Čakovca za 2016. godinu

Na temelju odredbe čl.16.st.2. i Suglasnosti procjeniteljskog povjerenstva Međimurske županije dane u skladu s odredbom čl.12.st.1.t.2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), broj,...
X