Nastavljeni radovi na obnovi fontane u Perivoju Zrinskih

Ovaj tjedan nastavljeni su radovi na uređenju fontane u Perivoju Zrinskih. Da podsjetimo, tijekom redovnog remonta prije dvije godine, ustanovljeno je da postavljene elektro...

Suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina na području Grada Čakovca

Na temelju članka 12. stavka 1. alineje 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15) i održane...

Održavanje javne rasprave o prijedlogu II. izmjena i dopuna UPU “Martane Istok”

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i...

Obavijest za javnost, UPU “Matice hrvatske” Čakovec

Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, temeljem odredbe članka 88. Zakona o...

Informacije o donesenoj odluci u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

GRAD ČAKOVEC, UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE temeljem odredbe članka 3. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane...

Lokacijska dozvola, izdavanje

Međimurska županija, Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji, rješavajući...

Izvješća o javnoj raspravi, IV. ID UPU-a „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu, ID...

Izvješća o javnoj raspravi - IV. ID UPU-a „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu   Izvješća o javnoj raspravi - ID UPU-a „Ivanovec – zona male...

Javni poziv o postupku evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju odredbi Zakona o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Objašnjenja Državne geodetske uprave Središnji ured; Klasa:932-01/12-02/182; Urbroj: 541-03-1-12-28...

Održavanje javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna UPU “Sajmište” i “Ivanovec”

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17) i...
x

Ove stranice koriste kolačiće (cookies). Korištenjem ovih stranica slažete s našim uvjetima korištenja kolačića.

Grad Čakovec

Prihvaćam Odbijam Saznajte više o našim pravilima o kolačićima
X