Sastav Gradskog vijeća

vijecnica_web_s

Članovi Gradskoga vijeća u mandatnom razdoblju 2013. – 2017. godine.

 

PREDSJEDNIK:

1. Jurica Horvat (SDP)

POTPREDSJEDNICI:

2. Nenad Hranilović, mag.oec (HNS)
3. Marijana Fabić-Rusak, dr.med.vet. (HSS)

SDP:

4. Andreja Marić
5. Damir Matotek, dipl.ing.el.
6. Miroslav Novak, bacc.ing.aedif.
7. Emina Miri
8. Lana Remar, mag.soc.rada

HNS:

9. Josip Varga

HSU:

10. Dragutin Bajsić
11. Mirjana Bistrović

MDS:

12. Josip Požgaj

HDZ:

13. Tomislav Vrbanec
14. Maja Đurkin Međimurec

HSLS:

15. Dražen Blažeka, dipl.ing.

HDS:

16. Đuro Bel

HRAST:

17. Bruno Matotek, mag.theol.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA:

18. dr.sc. Predrag Kočila Godišnja financijska izvješća za 2016. Financijski izvještaj za 2015. godinu Izvještaj o primljenim donacijama 01.01.-20.06.2016 Zatvaranje računa i financijski izvještaj 01.01.-08.05.2017. Završni financijski izvještaji 2017.

HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA:

19. Denis Šarić
20. Krunoslav Bedi, dipl.inf.
21. Rajko Bulat