Izaberite stranicu

1. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam

9. studenoga 2017. | Odbor za poljoprivredu i turizam

Mišljenje

Na svojoj 1. sjednici održanoj  08. studenoga 2017., Odbor za poljoprivredu i turizam, raspravljajući o 5. točci Dnevnog reda 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

MIŠLJENJE

  

Odbor za poljoprivredu i turizam prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

KLASA: 021-06/17-01/14
URBROJ: 2109/02-02-17-2
Čakovec, 24. studeni 2017.

PREDSJEDNIK
Ivica Zver, v.r.

Zapisnik

Zapisnik s 1. sjednice Odbora za poljoprivredu i turizam održane 08.studenoga 2017., u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec.

Sjednici su nazočni:

 1. Ivica Zver, predsjednik
 2. Gordan Vrbanec, član
 3. Josip Požgaj, član
 4. Petar Jović Vladušić, član
 5. Ivan Grahovec, član
  Sjednici je nazočan Zamjenik gradonačelnika, Zoran Vidović
  Sjednici je nazočila i službenica UO za prostorno uređenje i europske fondove.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i turizam
 2. Razno

Toč.1 Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i turizam

Uvodno, zamjenik gradonačelnika navodi projekte iz područja poljoprivrede, sadržane u Proračunu i planirane za provedbu u 2018.godini: Kontrola plodnosti tla, Aplikacija za poljoprivrednike, Gradski vrt, sufinanciranje manifestacija, sufinanciranje ekološke poljoprivrede, sufinanciranje obrane od tuče, kao i sve projekte planirane za provedbu, a čije sufinanciranje je planirano iz nacionalnih ili europskih fondova.

Josip Požgaj je izrazio zadovoljstvo namjerom da se formira Gradski vrt.

Predlaže da se u vrijeme odvijanja gradskih manifestacija uključi i predstavljanje proizvoda s Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Grada Čakovca.

Ivica Zver je dodao da se predstavljanje OPG-a na manifestacijama prezentacijom vlastitih proizvoda s OPG-a, planira povezano s periodom sazrijevanja poljoprivrednih proizvoda koje proizvodi OPG.

Gordan Vrbanec je predložio da se u projektima koje prijavljuju Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, mikro i mala poduzeća u svrhu ostvarivanja sufinanciranja iz europskih fondova, fiksni, početni trošak financira sredstvima gradskog Proračuna.

Ivan Grahovec predlaže da na manifestacijama budu više zastupljeni KUD-ovi i domaći, lokalni estradni umjetnici.

Zamjenik gradonačelnika je predložio održavanje nove sjednice Odbora na temu Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na turizam. Na sjednici će sudjelovati predstavnik/ca Turističke zajednice Grada Čakovca.

Predsjednik Odbora dao je na glasovanje Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu.

Odbor za poljoprivredu i turizam prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019.-2020. u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Toč.2 Razno
Po toč.2 nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 11.00 sati.

KLASA: 021-06/17-01/12
URBROJ: 2109/02-02-17-2
Čakovec, 8. studenoga 2017.

PREDSJEDNIK
Ivica Zver

X
Skip to content