Izaberite stranicu

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 24. lipanj 2022. (petak) u 16:00 sati
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip  2.7Mb)

 1. Donošenje Oduke o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Donošenje Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora Materijal
 4. Donošenje Odluke o zaključenju Aneksa Sporazuma o podjeli imovine između Općine Vratišinec i Grada Čakovca Materijal
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 6. Donošenje Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023. Materijal
 7. Donošenje Odluke o sufinanciranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Materijal
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Materijal
 9. Donošenje Odluke o:  Materijal
  a) imenovanju Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca
  b) određivanju naknade članu Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

 1. Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća pročelnici Upravnog odjela za upravu. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin. v.r.

X
Skip to content