Izaberite stranicu

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 13. srpanj 2022. (srijeda) u 12:00 sati
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip  22 Mb)

 1. Donošenje Odluke o:
  a) izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  b) razrješenju i izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Davanje Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Regionalnog Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec Materijal
 3. Izvješće o poslovanju u 2021. Centra za kulturu Čakovec Materijal
 4. Davanje Suglasnosti na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za kulturu Čakovec Materijal
 5. Donošenje Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola Materijal
 6. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana:
  a) Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  b) Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

 1. Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2021.
  a) GKP Čakom d.o.o.  Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

POTREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

X
Skip to content