Izaberite stranicu

11. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 11. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 28. rujan 2022. (srijeda), u 12.00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta u Ivanovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju UPU Vojni vrtovi sjever, II. etapa, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o razrješenju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa II. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o rješavanju imovinskopravnih pitanja vezano za zemljište potrebnog za izgradnju nove osnovne škole u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.

X
Skip to content