Izaberite stranicu

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22), sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 05. listopada 2022. (srijeda) u 12:00 sati
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 44Mb)

 1. Verifikacija mandata vijećnika Materijal Izvješće mandatne komisije
 2. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 3. Donošenje Odluke i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. Materijal
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca Materijal
 5. Donošenje Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu Materijal
 6. Donošenje Odluke o donošenju UPU Vojni vrtovi sjever, II. etapa Materijal
 7. Donošenje Odluke o rješavanju imovinskopravnih pitanja vezano za zemljište potrebnog za izgradnju nove osnovne škole u Čakovcu Materijal
 8. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u Ivanovcu Materijal
 9. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Čakovec Materijal
 10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina Materijal
 11. Donošenje Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca Materijal
 12. Donošenje Odluke o razrješenju/nerazrješenju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Materijal
 13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca Materijal
 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa II. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane Materijal
 15. Donošenje Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 16. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Materijal
 17. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 18. Donošenje Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
 19. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje Odluke o izmjeni Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 22. Davanje Prethodne Suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

 1. Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Odgovori

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga, v.r.

X
Skip to content