Izaberite stranicu

13. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

Obavještavam Vas da će se 13. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 12. prosinca 2022. (ponedjeljak) u 12:30 sati, u Upravi Grada Čakovca, u gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

 1.  prijedlog Proračuna Grada Čakovca za 2023. i projekcije za 2024. i 2025., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti  Materijal
 2. prijedlog:
  2.1. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  2.2. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. Materijal
  2.3. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  2.4. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
  2.5. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2022. Materijal
 4. prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju Preograma produženog boravka u školskoj 2022/2023. Materijal
 5. prijedlog Odluke o prijedlogu izmjene mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca Materijal
 6. prijedlog Odluke o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi Materijal
 7. prijedlog Odluke o dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 8. prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal

 

PREDSJEDNICA
Karolina Juzbašić, v.r.

Mišljenje

Preuzimanje (DOCX)

Zapisnik

Preuzimanje (DOCX)

Audio zapisnik

X
Skip to content