Izaberite stranicu

13. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

19. studenoga 2012. | Odbor za izbor i imenovanje

Z A P I S N I K

13. sjednice Odbora za izbor i imenovanja održane 14. studenog 2012., u 08.30 sati u Upravnom odjelu za upravu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, Čakovec

NAZOČNI:

1. Romano Bogdan, član
2. Ljubica Pavčec, član
3. Kristijan Babić, član

Sjednicu otvara predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, te konstatira da je većina  članova Odbora prisutna te da Odbor ima kvorum.
Predsjednik Odbora za  izbor i imenovanja predlaže sljedeći:

D N E V N I    R E D

1.    Izmjene Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Gradskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca
2.    Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja
Mario Medved, ing., inf., tech.

Zapisnik 13. sjednice Odbora

X
Skip to content