Izaberite stranicu

13. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 13. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 27. veljače 2020. (četvrtak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici, K. Tomislava 15, Čakovec. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o požaru na odlagalištu otpada „Totovec“, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga:
  a) Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca Materijal
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone istok – Pustakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca Materijal
  b) mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš Materijal
  c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 5. Upućivanje prethodne suglasnosti na izmjene statuta:
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  b) dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 7. Upućivanje Izvješća o poslovanju za 2019.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 8. Upućivanje:
  a) Izvješća o radu JVP Čakovec za 2019. na prethodnu suglasnost Materijal
  b) prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2019. na donošenje Materijal
 9. Upućivanje Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na razmatranje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2019.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2019.
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 13. Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. Materijal
 17. Donošenje Zaključka o ažuriranju podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec Materijal
 18. Donošenje Pravilnika o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2020. Materijal
 19. Zaključak o zamolbama studenata Materijal
 20. Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2020. Akcije Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
 21. Odluka o dodjeli Povelje Grada Čakovca Školi animiranog filma Čakovec Materijal
 22. Upućivanje Izvješća o:
  a) izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Materijal
  b) provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2019. Materijal
 23. Upućivanje Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 24. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.07.2019. – 31.12.2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

  1. Izvješće o novčanim potporama Grada Čakovca za akademsku 2019./2020. Materijal
  2. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada 2019/2020. Materijal
  3. Financijska izvješća za predškolske ustanove kojima nije osnivač Grad Čakovec i obrt dadilja na području Grada Čakovca za 2019. Materijal
  4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2019. Materijal
  5. Izvješće o izvršenju programa i projekata udruga u 2019. Materijal
  6. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2019. Materijal
  7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. godinu Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

X
Skip to content