Izaberite stranicu

14. sjednica Odbora za financije i proračun

9. prosinca 2020. | Odbor za financije i proračun

Obavještavam Vas da će se 14. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 14. prosinca 2020. (ponedjeljak), u 14.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

1.Prijedlog:
a) Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Materijal
2.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020. Materijal
c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2020. Materijal
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. Materijal
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020. Materijal
f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020. Materijal
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020. Materijal
4. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Čakovca Materijal
5. Prijedlog Odluke o dugoročnom zaduživanju Grada Čakovca Materijal
6.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o porezima Materijal
7.Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2021. s projekcijom Proračuna za 2022. – 2023. Materijal
8.Prijedlog:
a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2021. Materijal
d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. Materijal
e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021. Materijal
f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021. Materijal
g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021. Materijal
9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2021. Materijal
10.Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2021. Materijal
11.prijedlog Prethodne suglasnosti na:
a) Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2020. Materijal
b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2021.  Materijal
12. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u Mihovljanu Materijal
13. Prijedlog Odluke o sufinanciranju radova na izgradnji javne rasvjete na sjevernoj obilaznici Grada Čakovca – I. faza Materijal

PREDSJEDNIK
Jurica Horvat, v.r.

Mišljenje

Preuzimanje (DOCX)

Zapisnik

Preuzimanje (DOCX)

Audio zapisnik

X
Skip to content