Izaberite stranicu

14. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 14. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 1. ožujak 2023. (srijeda), u 12:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(Poziv, .PDF)

 

 1. Upućivanje prijedloga:
  a) 1. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Martane – zona male privrede“ Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o:
  a) usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) sprječavanju odbacivanja otpada za 2023. Materijal
  c) provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada za 2023. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje:
  a) Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Materijal
  b) prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2022. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 9. Upućivanje prijedloga:
  a) Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
  b) Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2022. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 10. Upućivanje Odluke o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2022., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području Grada Čakovca za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1.2022. do 31.12.2022.
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Upućivanje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 16. Upućivanje prijedloga Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju založnog prava na pravu građenja vezano uz squash dvoranu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Upućivanje prijedloga
  a) Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti. Materijal
  b) Prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 20. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca za razdoblje 01.01.2022. – 31.12.2022. Materijal
 21. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2023. –  Akcija Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
 22. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 23. Donošenje Pravilnika o sigurnosti informacijskog sustava Grada Čakovca Materijal
 24. Upućivanje prijedloga Ispravka Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o kapitalnim investicijama – DVD Savska Ves Materijal
 2. Okončani obračun za vanjske bazene Materijal
 3. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2022. Materijal
 4. Financijska izvješća predškolskih ustanova kojima Grad Čakovec nije osnivač za 2022. Materijal
 5. Izvješće o predškolskim ustanovama na području Grada Čakovca za 2022./2023. Materijal
 6. Izvješće o novčanim potporama Grada Čakovca u 2022./2023. Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.

X
Skip to content