Izaberite stranicu

15. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja

6. listopada 2011. | Odbor za statutarno-pravna pitanja

{mosimage}REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za statutarno-pravna pitanja

KLASA: 021-05/11-01/159
URBROJ: 2109/2-02-11-09
Čakovec, 5. listopad 2011.

Na svojoj 18. sjednici održanoj 05. listopada 2011., Odbor za statutarno-pravna pitanja, raspravljajući o točkama 4., 5., 6., 7.a, 7.b, 8., 12. i 20.  Dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj građevini, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o naknadama MO Totovec zbog trpljenja utjecaja odlagališta za neopasni otpad Totovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
Dragutin Bajsić

X
Skip to content