Izaberite stranicu

15. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst i 1/20) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 15. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 8. listopad 2020. (četvrtak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici, K. Tomislava 15, Čakovec. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  2. Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji projekta izgradnje kompleksa vanjskih bazena u okviru ŠRC Mladost Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  3. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Gospodarska zona Istok – Pustakovec” Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
  4. Upućivanje prijedloga Odluke o porezima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  6. Upućivanje prijedloga Zaključka o prodaji zemljišta u obuhvatu DPU gospodarske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
  7. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statuta nerazvrstanih cesta, javnog dobra u općoj uporabi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  9. Upućivanje prijedloga suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za proširenje djelatnosti na novu lokaciju u dječji vrtić „Bambi“ Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  10. Donošenje Zaključka o zimskoj službi – zima 2020/2021. Materijal
  11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca Materijal
  12. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ulica u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
  13. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.

X
Skip to content