Izaberite stranicu

16. sjednica Odbora za statutarno-pravna pitanja

23. studenoga 2011. | Odbor za statutarno-pravna pitanja

{mosimage}REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za statutarno-pravna pitanja

KLASA: 021-05/11-01/186
URBROJ: 2109/2-02-11-07
Čakovec, 23. studeni 2011.

Na svojoj 20. sjednici održanoj 23. studenog 2011., Odbor za statutarno-pravna pitanja, raspravljajući o točkama 2., 11. i 12. Dnevnog reda 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za statutarno-pravna pitanja, prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
Dragutin Bajsić

X
Skip to content