Izaberite stranicu

17. sjednica Odbora za financije i proračun

Obavještavam Vas da će se ­17. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 20. studenog 2023. (ponedjeljak), u 08:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED 

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca 2023. Materijal
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. Materijal
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023. Materijal
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na nacrt Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru ITU u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Materijal
 11. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca za 2023. godinu Materijal
 12. Prijedlog Odluke o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec Materijal

PREDSJEDNIK

Zoran Korpar, v.r.

zapisnik_financije
misljenje_financije

 

X
Skip to content