Izaberite stranicu

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22), sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 13. rujan 2023. (srijeda) u 12:00 sati
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,
Kralja Tomislava 15, Čakovec

 

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 8 Mb)

 

 1. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage UPU Čakovec „Sajmište“ Materijal
 3. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Čakovca Materijal
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak Materijal
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Materijal
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač Materijal
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 9. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka Materijal
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca Materijal
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o savjetu mladih Grada Čakovca Materijal
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec Materijal
 13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova i predsjednika:
  a) Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  b) Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

Članovima Gradskog vijeća dostavlja se:

 1. Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovor na vijećničko pitanje Materijal
 3. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2022.
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal
 4. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Grada Čakovca tijekom 2023. Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga

 

X
Skip to content