Izaberite stranicu

18. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21 i 2/22) sazivam 18. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 15. studeni 2023. (srijeda), u 10:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(Poziv, .PDF)

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023. Materijal
  g) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 4. Upućivanje prijedloga Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na nacrt Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru ITU 2021. – 2027. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora kulture na korištenje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o mrtvozornicima za područje Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelniku Službe za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Čakovca.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.

 

X
Skip to content