Izaberite stranicu

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

25. listopada 2023. | Gradsko vijeće, Mandat 2021.-2025., Sjednice

Temeljem članka 34.a, stavka 1 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20), članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22) i članka 34. stavka 3 Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21, 2/21 i 3/21 – proč. tekst), sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 31. listopada 2023. (utorak) u 12:00 sati
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,
Kralja Tomislava 15, Čakovec

Temeljem podnesenog zahtjeva od strane jedne trećine vijećnika, za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

 

  1. Rasprava o zahtjevu za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca kojeg je uputilo trgovačko društvo BAT d.o.o. iz Čakovca Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske te donošenje zaključka Materijal
  2. Rasprava o mogućim posljedicama i sporu između tužitelja TD Međimurka d.d. iz Čakovca, TD Brid d.o.o. iz Čakovca, TD Radio postaja Nedelišće d.o.o. iz Nedelišća, TD Marketning M d.o.o. iz Nedelišća, Muminović Envera iz Nedelišća, Muminović Milene iz Nedelišća i tuženika Grada Čakovca koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem P-41/2023, a vezano uz rekonstrukciju Trga republike u Čakovcu te donošenje zaključka Materijal
  3. Rasprava o nepravilnostima prilikom donošenja izmjena GUP-a 2022. zbog izgradnje trgovačkog centra STOP-SHOP na adresi Ulica 34. Inženjerijske bojne 2 te donošenje zaključka Materijal
  4. Rasprava o ukidanju odluke o gradnji rotora na križanju Sajmišne ulice i Špinčićeve ulice te donošenje zaključka Materijal
  5. Rasprava o poštivanju Kodeksa ponašanja Gradskih vijećnika Grada Čakovca te donošenje zaključka Materijal

Članovima Gradskog vijeća dostavlja se:

  1. Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga

 

X
Skip to content