Izaberite stranicu

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

3. svibnja 2012. | Mandat 2009.-2013.

Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 08. svibanj 2012. (utorak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

Točka 1.
Donošenje Odluke i Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2012.
Točka 2.

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012.

Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012.
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012.
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2012.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012.
Točka 8.
Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za zbrinjavanje komunalnog otpada uz sanaciju i rekultivaciju deponije
Točka 9.
Donošenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izradu projektne dokumentacije za raspisivanje međunarodnog natječaja za izradu i financiranje kanalizacijskog sistema Dravskog bazena
Točka 10.
Donošenje (materijal u prilogu):a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja,
b) Odluke  o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu,
c)  Odluke o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica,
d)  Odluke o izmjeni Odluke o zelenim površinama
Točka 11.
Donošenje Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“
Točka 12.
Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2011.
Točka 13.
Davanje Suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Čakovec
Točka 14.
Usvajanje:a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011.
b) Godišnjeg financijskog proračuna Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012.
Točka 15.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Plana mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca
Točka 16.
Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta
Točka 17.
Donošenje Odluke o prihvaćanju vlasništva nad (materijal u prilogu):a) grobljem u Mihovljanu,
b) nerazvrstanim cestama
Točka 18.
Donošenje Odluke o povjeravanju poslova organizacije, sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada Gradu Čakovcu – Općina Nedelišće
Točka 19.
Donošenje Odluke o povjeravanju nekretnine u Dramlju GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

Izvod iz zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Odgovori na vijećnička pitanja s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Točka 3.
Izvješće o stanju stanova u vlasništvu Grada Čakovca
Točka 4.
Izvješće o nagradi Gradu Čakovcu za transparentnost
Točka 5.
Izvješće Dječjeg vrtića Čakovec o padu žbuke u vrtiću „Vjeverica“
Točka 6.
Izvješće o uvođenju civilnog pokopa na grobljima Grada Čakovca
Točka 7.
Pisani obrazac prijave za aktualni sat

 

 

X
Skip to content