Izaberite stranicu

19. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21, 2/22 i 6/23) sazivam 19. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 13. prosinca 2023. (srijeda), u 9:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2024. s projekcijom Proračuna za 2025. i 2026., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
2. Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
3. Upućivanje prijedloga:
3.1. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
3.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
3.3. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2024. Materijal
3.4. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024. Materijal
3.5. Odluke o korištenju sredstva za financiranje javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024. Materijal
3.6. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2024. Materijal
3.7. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2024. Materijal
3.8. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2024. Materijal
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
4. Upućivanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
5. Upućivanje prijedloga Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
6. Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na:
6.1. prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. Materijal
6.2. prijedlog Plana rada i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Materijal
Gradskom vijeću Grada Čakovca
7. Upućivanje prijedloga Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
8. Upućivanje prijedloga Zaključka o razmatranju i usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
9. Upućivanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023. Gradskom vijeću Grada Čakovca na razmatranje i usvajanje Materijal
10. Upućivanje prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na razmatranje i usvajanje Materijal
11. Upućivanje prijedloga Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
12. Upućivanje prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
13. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
14. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
15. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
16. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju SRUP-a za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
17. Upućivanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenjeMaterijal
18. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2024. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
19. Donošenje Odluke o rang listi za stipendije Materijal
20. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
21. Davanje Suglasnosti na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2024. Materijal
22. Davanje Suglasnosti na Plan investicijskog održavanja groblja u 2024. Materijal

 

Članovima stručnog kolegija dostavlja se:

1. Plan poslovanja za 2024.
a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec Materijal
b) GP Ekom d.o.o. ČakovecMaterijal
c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal

2. Plan poslovanja za 2024.
a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelniku Službe za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Čakovca.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.

 

X
Skip to content