Izaberite stranicu

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

16. studenoga 2023. | Gradsko vijeće, Mandat 2021.-2025., Sjednice

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22), sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 23. studeni 2023. (četvrtak) u 12:00 sati   
Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,
Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  3.1 Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.2 Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.3 Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.4 Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.5 Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. Materijal
  3.6 Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023.Materijal
  3.7 Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. Materijal
 4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Čakovca Materijal
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal Amandmani
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na nacrt Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru ITU 2021. – 2027.  Materijal
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023. Materijal
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju na području Grada Čakovca Materijal
 9. Prijedlog Odluke o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec Materijal
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Grada Čakovca Materijal
 11. Prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Materijal
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora kulture na korištenje Materijal
 13. Prijedlog Odluke o predlaganju mrtvozornika Materijal
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal

     Članovima Gradskog vijeća Grada Čakovca dostavljaju se: 

 1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal

     Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“ 

Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.

Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.

Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga

 

X
Skip to content