Izaberite stranicu

21. Gradonačelnikov kolegij

2. svibnja 2012. | Mandat 2009-2013

D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 21. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

03. svibnja 2012. (četvrtak) u 8,00 sati

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju Natječaja za zbrinjavanje komunalnog otpada uz sanaciju i rekultivaciju deponije, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o raspisivanju Natječaja za kanalizaciju Dravski bazen korištenjem sredstava EU fondova, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke i Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 9.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje
Točka 10.
Upućivanje prijedloga:a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja,
b) Odluke  o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade Gradu Čakovcu i vlasnicima nekretnina u zoni utjecaja odlagališta otpada u Totovcu,
c)  Odluke o izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica,
d)  Odluke o izmjeni Odluke o zelenim površinama

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 11.

Upućivanje prijedloga Odluka o dodjeli Zlatne plakete „Grb Grada Čakovca“, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 12.

Upućivanje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Grad Čakovec za 2011., Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje

Točka 13.

Donošenje Zaključka o promjeni iznosa naknade za trpljenje neopasnog otpada u Totovcu

Točka 14.

Upućivanje prijedloga Prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 15.

Upućivanje:a) Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2011.
b) Godišnjeg financijskog proračuna Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2012.

 

Gradskom vijeću Grada Čakovca, na prihvaćanje

Točka 16.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Plana mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje

Točka 17.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća za predškolske ustanove na području Grada Čakovca za 2011., kojima Grad Čakovec nije osnivač

Točka 18.

Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za sport iz proračuna

Točka 19.

Donošenje:a)  Rješenja o imenovanju članice Koordinacijskog odbora akcije Grad Čakovec -prijatelj djece
b) Zaključka o usvajanju Plana aktivnosti i financiranja u 2012., Koordinacijskog odbora Grad Čakovec-prijatelj djece

Točka 20.

Upućivanje prijedloga Odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta, Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca

Točka 21.

Upućivanje prijedloga Odluke o prihvaćanju vlasništva nad:a) grobljem u Mihovljanu,
b) nerazvrstanim cestama,

 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 22.

Davanje Suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pogrebnom ceremonijalu

Točka 23.

Upućivanje prijedloga Odluke o povjeravanju poslova organizacije, sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada Gradu Čakovcu – Općina Nedelišće

Točka 24.

Donošenje Zaključaka iz područja:a) imovinsko-pravnih djelatnosti
b) društvenih djelatnosti

 

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 20. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2011.

Točka 3.

Izvješće o radu Zimske službe Grada Čakovca za zimu 2011/2012.

Točka 4.

Izvješće o stanju stanova u vlasništvu Grada Čakovca

Točka 5.
Izvješće o nagradi za transparentnost
Točka 6.

Izvješće Dječjeg vrtića Čakovec o padu žbuke u vrtiću „Vjeverica“

 

X
Skip to content