Izaberite stranicu

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22, 6/23), sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 20. prosinca 2023. (srijeda) u 12:00 sati   

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,

Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI  RED Preuzmi

1. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za njenu provedbu Materijal
2. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2024. s projekcijom Proračuna za 2025. i 2026. Materijal
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2024. Materijal
4. Prijedlog:
4.1. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.3. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.4. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.5. Odluke o korištenju sredstva za financiranje javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.6. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.7. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2024. Materijal
4.8. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2024. Materijal
5. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2024. Materijal
6. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2024. Materijal
7. Prijedlog Prethodne suglasnosti na:
7.1. prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. Materijal
7.2. prijedlog Plana rada i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Materijal
8. Prijedlog Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2024. Materijal
9. Prijedlog Zaključka o razmatranju i usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Materijal
10. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023. Materijal
11. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2024. Materijal
12. Prijedlog Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2024. Materijal
13. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2024. Materijal
14. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2024. Materijal
15. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za 2024. Materijal
16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023. Materijal
17. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2024. Materijal
18. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca Materijal

Članovima Gradskog vijeća Grada Čakovca dostavljaju se:

1. Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod
2. Odgovori na vijećnička pitanja Odgovor
3. Planovi poslovanja za 2024.
a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec Materijal
b) GP Ekom d.o.o. Čakovec Materijal
c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal

4. Planovi poslovanja za 2024.
a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

 

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“

 

Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.

 

Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga

 

X
Skip to content