Izaberite stranicu

22. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

NACRT PRIJEDLOGA

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 22. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 8. rujna 2016. (srijeda), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka GP Stanorad d.o.o. Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca za školsku godinu 2016./2017. Materijal
 12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Materijal
 13. Donošenje Zaključka o imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2016./2017. Materijal

 

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

 1. Izvod iz zapisnika sa 21. Gradonačelnikovog stručnoga kolegija Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.

X
Skip to content