Izaberite stranicu

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22, 6/23), sazivam 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 8. svibnja 2024. (srijeda) u 12:00 sati   

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici Grada Čakovca,

Kralja Tomislava 15, Čakovec

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. Materijal
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja Grada Čakovca za 2023. Materijal
3. Godišnji izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja Grada Čakovca za 2023. Materijal
4. Izvješće o:
a) izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023. Materijal
5. Izvješće o poslovanju za 2023.
a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
c) Centra za kulturu Čakovec Materijal
d) Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
f) JVP Čakovec Materijal
6. Prijedlog Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o potpisivanju ugovora za energetsku obnovu zgrade Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
7. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Materijal
8. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u naselju Savska Ves Materijal
9. Prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Mačkovec Materijal
10. Prijedlog Suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u:
a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada  Čakovca za 2023. Materijal
     Članovima Gradskog vijeća Grada Čakovca dostavljaju se:
1. Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
2. Odgovor na vijećnička pitanja Materijal
3. Izvješće o izvršenju programa i projekta udruga u 2023. Materijal
4. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti za 2023. Materijal
5. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023. Materijal
6. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023. Materijal
7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada  Čakovca za 2023. godinu Materijal
8. Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2023. godinu Materijal
Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća. 
Građani se prijavljuju za prisustvovanje praćenja rada Gradskog vijeća najkasnije tri dana prije sjednice Gradskog vijeća na broj telefona 314-960. Broj osoba koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća ovisi od prostornih mogućnosti vijećnice, a utvrđuje se redoslijedom prijave građana.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Josip Varga

 

X
Skip to content