Izaberite stranicu

24. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 24. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 13. prosinca 2016. (utorak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

  1. Donošenje Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2016. Materijal
  2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2016. Materijal
  3. Donošenje Plana nabave za 2017. Materijal
  4. Donošenje Zaključka o sufinanciranju projekta integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove Materijal
  5. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
  6. Donošenje Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Čakovca za 2017. godinu Materijal
  7. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata Materijal

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

  1. Izvod iz zapisnika sa 23. Gradonačelnikovog stručnoga kolegija Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.

X
Skip to content