Izaberite stranicu

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst, 1/20), a sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13.03.2020., a s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19, sazivam 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za

31. kolovoz 2020. godine (ponedjeljak) koja će se održati izjašnjavanjem članova Gradskog vijeća elektroničkim putem u vremenu od 11.00 do 12.00 sati

Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola Materijal

Gradskom vijeću Grada Čakovca, uz materijale, dostavlja se Izvod iz zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca. Izvod iz zapisnika
Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.
U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen.
Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.
Sukladno tome, izjašnjavanje o točki Dnevnog reda 25. sjednice održat će se elektroničkim putem na e-mail: dragica.kemeter@cakovec.hr, preko portala Gradskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice Gradskog vijeća (upute za glasovanje su priložene u e-mail poruci).
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content