Izaberite stranicu

25. sjednica Odbora za financije i proračun

20. veljače 2013. | Odbor za financije i proračun

{mosimage}

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADSKO VIJEĆE
Odbor za financije i proračun

 

KLASA: 021-05/13-01/35
URBROJ: 2109/02-02-13-05
Čakovec, 19. veljače 2013.

Na svojoj 25. sjednici održanoj 19. veljače 2013., Odbor za financije i proračun Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1 a, b, c, d, e, 2, 3, 4, 5, 7, 11 i 12 a, b, c dnevnog reda sa 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća:

MIŠLJENJA

Odbor za financije i proračun prijedlog Suglasnosti na Izvještaj o poslovanju Dječjeg vrtića Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski Čakovec“, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Centra za kulturu Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Prethodne suglasnosti na Izvješće o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01. srpnja do 31. prosinca 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje s time da se odredi datum istupanja, međusobna prava i obveze i međusobna potraživanja.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o prodaji zemljišta na području Globetke Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o prodaji zgrade bivšeg CZSS Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje s time da se prijašnje Odluke stave van snage.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o gradskoj poticanoj stanogradnji Martane Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

Zapisnik 25. sjednice Odbora za financije i proračun

X
Skip to content