Izaberite stranicu

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

13. listopada 2020. | Gradsko vijeće, Mandat 2017.-2021., Sjednice

Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13, 1/14, 1/18, 3/18 – proč. tekst i 1/20) sazivam 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 20. listopada 2020. (utorak) u 12:00 sati

Sjednica će se održati u dvorani Centra za kulturu Čakovec, Trg Republike 3, Čakovec. Za sjednicu predlažem sljedeći
Za sjednicu se predlaže:

DNEVNI RED

 1. Donošenje Odluke i usvajanje Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca do 30. lipnja 2020.Materijal
 2. Donošenje Odluke o realizaciji projekta izgradnje kompleksa vanjskih bazena u okviru ŠRC Mladost Materijal
 3. Donošenje Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije gradske tržnice Čakovec Materijal
 4. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu Materijal
 5. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona Istok – Pustakovec“ Materijal
 6. Donošenje Odluke o suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za realizaciju planirane nabave komunalnih vozila i opreme Materijal
 7. Donošenje Odluke o porezima Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca Materijal
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama Materijal
 10. Donošenje odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica
  a) za otvaranje jedne skupine jaslica i prenamjenu prostora u područnom odjelu Vjeverica Materijal
  b) za proširenje djelatnosti na novu lokaciju i za otvaranje tri odgojno – obrazovne skupine na novoj lokaciji Materijal
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cvrčak Materijal
 12. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj godini 2020./2021. Materijal
 13. Davanje Suglasnosti za prihvaćanje darovanja nekretnine Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić Materijal
 14. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja sa Hrvatskim crvenim križem – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec Materijal
 15. Donošenje Zaključka o prodaji zemljišta u obuhvatu DPU gospodrske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu Materijal
 16. Donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi Materijal
 17. Donošenje Odluke o oslobođenju Baptističke crkve s pastoralnim centrom Čakovec, od obveze plaćanja komunalnog doprinosa Materijal
 18. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 01.01.2020. do 30.06.2020. Materijal
 19. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021. Materijal
 20. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Materijal
 21. Donošenje Odluke o imenovaju ulica u Čakovcu Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Izvješća o radu trgovačkih društava za 2019.
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o.Materijal
 3. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u 2019.
  a) sportu Materijal
  b) kulturi Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 43. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća:
„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća putem Upravnog odjela
za upravu.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.
Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, kao i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.

X
Skip to content