Izaberite stranicu

3. Gradonačelnikov kolegij

19. listopada 2009. | Mandat 2009-2013

D N E V N I    R E D

Temeljem članka 59. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst, 15/07 i 17/08), sazivam kolegij pročelnika upravnih odjela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca

20. listopada 2009. (utorak) u 10,00 sati

 

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 5.
Davanje Suglasnosti na prijedlog promjene cijena:
a) GKP „Čakom“ d.o.o.
b) GP „Ekom“ d.o.o.
Točka 6.
Davanje Suglasnosti na Statute:
a) Knjižnice i čitaonice Čakovec
b) Dječjeg vrtića Čakovec
c) Centra za kulturu Čakovec
Točka 7.
Imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Ivanovec
Točka 8.
Upućivanje Javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 9.
Zimska služba Grada Čakovca
a) Imenovanje Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2009/2010.
b) Prihvaćanje Operativnog plana čišćenja snijega
Točka 10.
Utvrđivanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača za čišćenje snijega te upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 11.
Imenovanje radnih tijela (materijal će biti dostavljen na stručni kolegij)
Točka 12.
Donošenje Zaključaka:
a) iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti
b) iz područja društvenih djelatnosti
Točka 13.
Informacije, pitanja i prijedlozi

 

X
Skip to content