Izaberite stranicu

3. sjednica Komisije za određivanje imena trgova i ulica

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Komisija za određivanje
imena trgova i ulica

KLASA: 021-05/15-01/30
URBROJ: 2109/2-02-15-01
Čakovec, 3. veljače 2015.

Na svojoj 03. sjednici održanoj 3. veljače 2015., Komisija za određivanje imena trgova i ulica, raspravljajući o prijedlogu za imenovanje novih ulica na području Grada Čakovca, donijela je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Komisija za određivanje imena trgova i ulica Gradskog vijeća Grada Čakovca, prijedlog Odluke o imenovanju ulica na području Grada Čakovca upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.
PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA ODREĐIVANJE
IMENA ULICA I TRGOVA

Zvonko Golub, v.r.

 

Zapisnik 3. sjednice KomisijePreuzimanje
X
Skip to content