Izaberite stranicu

3. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam

Na svojoj sjednici održanoj 6. svibnja 2015., Odbor za poljoprivredu i turizam Gradskog vijeća Grada Čakovca, raspravljajući o problematici te davanju prijedloga za unapređenje poljoprivrede i turizma na području Grada Čakovca, dao je sljedeća:

 M I Š L J E N J E

Vezano uz povećanje broja nasada voćnjaka koji se ograđuju postavljanjem ograda na međi, što onemogućava neometan prolazak traktora i kombajna, predlaže se razmotriti potrebu donošenja odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca kojom bi se propisalo da je prilikom postavljanja ograda obvezno ostavljanje dovoljnog prostora za prolazak i mimoilaženje traktora i kombajna.

Predlaže se razmotriti potreba ograničavanja broja kućnih ljubimaca po kućanstvu.

Vezano uz prilaze u Grad Čakovec, gdje ima zapuštenih parcela koje ostavljaju loš vizualni dojam (parcela pokraj pumpe Crodux, ergela konja uz zaobilaznicu, drva-biomase uz pročistač), predlaže se razmotriti mogućnost uređenja takvih prostora.

Predlaže se oblikovanje skulpture Pozoj iz bilja, kao dodatna turistička atrakcija u sklopu hortikulturnog uređenja Grada Čakovca.

PREDSJEDNIK ODBORA
dr. sc. Predrag Kočila

KLASA: 021-05/15-01/57
URBROJ:2109/02-01-15-10
Čakovec, 6. svibanj 2015.

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content