Izaberite stranicu

3. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09, 2/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14), sazivam 3. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 13. prosinca 2017. (srijeda), u 10:00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje Odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2018. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017. Materijal
 3. Donošenje Plana nabave za 2018. Materijal
 4. Donošenje Zaključka o sufinanciranju projekta integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove za 2018. Materijal
 5. Donošenje Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Čakovca za 2018. godinu Materijal
 6. Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2018. Materijal
 7. Donošenje Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Gospodarska zona istok – Pustakovec“ na okoliš Materijal
 8. Donošenje Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja romskog naselja Kuršanec na okoliš Materijal
 9. Donošenje Odluke o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu, na okoliš Materijal

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

 1. Zapisnika sa 2. stručnog kolegija gradonačelnika Zapisnik
 2. Zaključak o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za ekološku proizvodnju voća, povrća i žitarica poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Čakovca Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.

X
Skip to content