Izaberite stranicu

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

13. listopada 2021. | Gradsko vijeće, Mandat 2021.-2025., Sjednice

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 20. listopad 2021. (srijeda) u 16:00 sati
Sjednica će se održati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, Novo Selo Rok

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 45 Mb)

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2021. Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2021. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021. Materijal
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021. Materijal
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Globetka – istok“ Materijal
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu Grada Čakovca u svrhu izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene Materijal
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2022. Materijal
 6. Usvajanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca Materijal
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa I. Sporazumu zaključenom između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves Materijal
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Materijal
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Materijal
 11. Donošenje Programa potpora ugostiteljima na području Grada Čakovca radi ublažavanja posljedica otežanog rada u uvjetima pandemije virusa COVID-19 Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

 1. Izvod iz zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod
 2. Odgovor na vijećničko pitanje Odgovor
 3. Izvješće o realizaciji kapitalnih investicija koje su u tijekui Izvješće

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.
Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin. v.r.

X
Skip to content