Izaberite stranicu

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

19. studenoga 2009. | Mandat 2009.-2013.

Temeljem članka 25. Statuta Grada Cakovca (09/09) i članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća, sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca za

26. studeni 2009. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

Točka 1.

Verifikacija mandata člana Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.

Imenovanje potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 3.
Donošenje Proračuna Grada Čakovca za 2010.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010.
Točka 5.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
Točka 6.
Donošenje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
Točka 7.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2010.
Točka 8.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2010.
Točka 9.
Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010.
Točka 10.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Točka 11.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Točka 12.
Donošenje Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade
Točka 13.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Točka 14.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada Čakovca
Točka 15.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača za čišćenje snijega
Točka 16.
Donošenje Odluke o izradi DPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec
Točka 17.
Vjerodostojno tumačenje odredbi članka 82. i 83. GUP-a
Točka 18.
Javni poziv za članove Savjeta mladih Grada Čakovca
Točka 19.
Informacije i prijedlozi

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.
Izvod iz zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Točka 2.
Odgovori na vijećnička pitanja s 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Točka 3.
Izvješće o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Čakovca
Točka 4.
Izvješće o provedenim ljetnim sportskim kampovima u 2009.

 

X
Skip to content