Izaberite stranicu

5. Gradonačelnikov kolegij

2. prosinca 2009. | Mandat 2009-2013

D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 5. stručni kolegij pročelnika upravnih tijela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca

3. prosinca 2009. (četvrtak) u 10,00 sati

 

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Projekcije Proračuna Grada Čakovca za 2011. i 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal će biti dostavljen na stručni kolegij)

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Financijskog plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal će biti dostavljen na stručni kolegij)

Točka 3.
Donošenje Plana nabave Grada Čakovca za 2010.
Točka 4.
Upućivanje Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 5.
Davanje Suglasnosti na planove poslovanja gradskih ustanova Grada Čakovcaa)   Dječji vrtić Čakovec
b)   Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec
c)   Centar za kulturu Čakovec
d)   Pučko otvoreno učilište Čakovec
e)   Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca
Točka 6.
Davanje Suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Ivanovec
Točka 7.
Donošenje:

a) Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
b) Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila

Točka 8.
Donošenje Pravilnika o organizaciji, čuvanju, odabiranju i  izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva
Točka 9.
Donošenje Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca za 2010.
Točka 10.
Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave Grada Čakovca za 2010.
Točka 11.
Donošenje:

a) Odluke o imenovanju osobe u Upravi Grada Čakovca zadužene za nepravilnosti
b) Odluke o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole u Upravi Grada Čakovca

Točka 12.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 13.
Davanje Suglasnosti na Program uređenja i održavanja groblja za 2010. – GKP „Čakom“ d.o.o.
Točka 14.
Postupak javne nabave za nabavu plina u gradskim ustanovama i osnovnim školama s područja Grada Čakovca 2010. – 2013.
Točka 15.
Donošenje Rješenja o zamjeni člana Komisije za stipendije Grada Čakovca
Točka 16.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarima Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 17.
Donošenje Zaključaka o stipendijama Grada Čakovca 2009./2010.
Točka 18.
Donošenje Zaključka o odricanju od plaćanja spomeničke renti
Točka 19.
Donošenje Zaključka o zahtjevu tvrtke „Kemoboja Plus“ d.o.o. Zagreb
Točka 20.
Donošenje Zaključaka iz područja:

a) imovinsko-pravnih djelatnosti
b) društvenih djelatnosti

Točka 21.
Informacije, pitanja i prijedlozi

 

 

X
Skip to content