Izaberite stranicu

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 8. prosinac 2021. (srijeda) u 16:00 sati
Sjednica će se održati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, Novo Selo Rok

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 44Mb)

 1. Donošenje:
  a) Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2022. s projekcijom Proračuna za 2023. i 2024. Materijal
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Materijal
  c) Odluke o sukcesivnom planiranju pokrića manjka Proračuna u razdoblju 2022. – 2024. Materijal
 2. Donošenje:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Materijal
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022. Materijal
 3. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2021. Materijal
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. Materijal
 4. Davanje Suglasnosti na kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o. Materijal
 5. Davanje Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
 6. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2022. Materijal
 7. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2022. Materijal
 8. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022. Materijal
 9. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o porezima Materijal
 10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi Materijal
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Materijal
 12. Donošenje Odluke o visini naknade za razvoj na području Grada Čakovca, za gospodarstvo Materijal
 13. Donošenje Odluke o imovinsko pravnom uređenju zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca na kojem je osnovano pravo građenja, u svrhu izgradnje višestambene zgrade, u ulici France Prešerna Materijal
 14. Donošenje Odluke o:
  a) sastavu urbanog područja Čakovec Materijal
  b) pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. do 2027. Materijal
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Materijal
 16. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Sporazuma o suradnji i zajedničkom razvoju između Grada Čakovca i Učiteljskog fakulteta Materijal
 17. Donošenje:
  a) Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec Materijal
  b) Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2022. Materijal
  c) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2021. Materijal
  d) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022.Materijal
 18. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima zamjenice Gradonačelnice Grada Čakovca Materijal
 19. Izbor Savjeta mladih Grada Čakovca Materijal Izvješće

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

 1. Izvod iz zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovor na vijećničko pitanje Materijal
 3. Planovi poslovanja za 2022.
  a) GKP Čakom d.o.o. Čakovec Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Čakovec Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Čakovec Materijal
  d) Čakra d.o.o. Čakovec Materijal
 4. Planovi poslovanja za 2022.
  a) Dječji vrtić Cipelica Materijal
  b) Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  c) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  d) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal
 5. Izvješće o realizaciji kapitalnih investicija koje su u tijeku Materijal

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.
Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin. v.r.

X
Skip to content