Izaberite stranicu

5. sjednica Odbora za poljoprivredu i turizam

Na svojoj 5. sjednici održanoj 6. ožujka 2017., Odbor za poljoprivredu i turizam raspravljajući o Izvješću o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode mraz, koje je dano na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeće

 M I Š L J E N J A

Odbor za poljoprivredu i turizam Izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarne nepogode mraz iz travnja 2016., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, s preporukom da se kod narednih elementarnih nepogoda vezano uz donošenje Odluke o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje od elementarne nepogode koje je ove godine donijelo Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda, prije njegovog donošenja zatraži i mišljenje JLS, odnosno Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čakovca.

 

Zapisnik 5. sjednice Odbora

Preuzimanje (PDF)

 

Audio zapisnik 5. sjednice Odbora za poljoprivredu i turizam

 

KLASA: 021-05/17-01/30
URBROJ: 2109/02-02-17-08
Čakovec, 6. ožujak 2017.

PREDSJEDNIK ODBORA
Nenad Kosi

 

X
Skip to content