Izaberite stranicu

5. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14 i 1/18) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 5. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 18. travanja 2018. (srijeda), u 11:00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 

 1. Upućivanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju i raspodjeli razultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 3. Upućivanje Izvješća o poslovanju u 2017.
  a) Dječjeg vrtića Cipelica Materijal
  b) Dječjeg vrtića Cvrčak Materijal
  c) Knjižnice “Nikola Zrinski” Čakovec Materijal
  d) Centra za kulturu Čakovec Materijal
  e) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2017.
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2017.  Materijal
 5. Upućivanje:
  a) Izvješća o radu JVP Čakovec za 2017. na prethodnu suglasnost Materijal
  b) prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2017. Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o Planu, Programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara za područje Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2018. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o prodaji zemljišta Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2018. Akcije Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
 11. Upućivanje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017., Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke o: Materijal
  a) ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Štefanec
  b) ovlaštenju gradonačelnika,
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 13. Upućivanje Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2017. Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje Materijal
 14. a) Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju projekta zona Brezje u Mihovljanu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

  b) Donošenje Izmjena Zaključka o upravljanju provedbom projekta Izgradnja prometnica zone „Brezje“ u naselju Mihovljan, prometnice UK1 do UK5 Materijal

 15. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 16. Donošenje Zaključka o manifestaciji “Dan Grada Čakovca” i “Antunovsko proštenje” Materijal
 17. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2018. Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o raspolaganju novčanim sredstvima Grada Čakovca u svrhu pokrića gubitka:
  a) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  b) Čakra d.o.o. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 19. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II izmjene i dopune UPU Martane Istok u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 20. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi VII. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni vrtovi – sjever” Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 22. Upućivanje prijedloga Odluke o izgradnji spomen obilježja hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 23. Upućivanje prijedloga Suglasnosti za provedbu ulaganja “Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića – Područni odjel Pčelice u Ivanovcu” Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 24. Upućivanje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 25. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na:
  a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak Materijal
  b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca
 26. Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića “Maslačak” u Čakovcu Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

 

Članovima Gradonačelnikovog stručnoga kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o provedbenim aktivnostima u 2017. Akcije Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
 2. Predškolske ustanove na području Grada Čakovca – izvješće za 2017./2018. Materijal

 

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc.ing.comp.,v.r.

X
Skip to content