Izaberite stranicu

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

19. siječnja 2022. | Gradsko vijeće, Mandat 2021.-2025., Sjednice

Temeljem članka 32. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21), sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 26. siječanj 2022. (srijeda) u 16:00 sati
Sjednica će se održati u zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok, Maršala Tita 49, Novo Selo Rok

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED
(svi materijali .zip 6 Mb)

  1. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca Materijal
  2. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Materijal
  3. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaži balon dvorane kod Učiteljskog fakulteta Materijal
  4. Donošenje Odluke o prestanku Zaklade za nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka Materijal
  5. Donošenje Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2022. Materijal
  6. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022. Materijal
  7. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2022. Materijal
  8. Donošenje Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022. Materijal
  9. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za 2022. Materijal
  10. Donošenje Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. Materijal
  11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Materijal
  12. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
  13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec Materijal
  14. Donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Materijal

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavljaju:

 1. Izvod iz zapisnika s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Izvod
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Odgovori
 3. Izvješće o ostvarenoj uštedi – Elos d.o.o. Izvješće

Podsjećamo poštovane vijećnice i vijećnike na čl. 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga akta podnosi se u pravilu u pisanom obliku kao amandman uz obrazloženje najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.“
Amandman se upućuje Predsjedniku Gradskog vijeća.
Molim vijećnike da obvezno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 314-960 pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.
Molim prisutne da se pridržavaju svih propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin. v.r.

X
Skip to content