Izaberite stranicu

7. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/14-01/¬¬109
URBROJ: 2109/2-02-14-02
Čakovec, 7. srpanj 2014.

Na svojoj 07. sjednici održanoj 7. srpnja 2014., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 1, 2 i 6 dnevnog reda sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća
 M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2014., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Izvješće o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2014., većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec i Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 7. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Preuzimanje
X
Skip to content