Izaberite stranicu

9. sjednica Odbora za financije i proračun

5. srpnja 2019. | Odbor za financije i proračun

Obavještavam Vas da će se ­9. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 11. srpnja 2019. (četvrtak), u 8.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019. Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Materijal
 4. Prijedlog Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Društvenog doma u: Materijal
  a) Totovcu
  b) Novom Selu Rok
 5. Prijedlog Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca Materijal
 6. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020. Materijal
 7. Prijedog Odluke o zemljištu za Romsko naselje Kuršanec vezano uz Izjavu o odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku Materijal
 8. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe Materijal
 9. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2019. Materijal

PREDSJEDNIK
Jurica Horvat, v.r.

Mišljenje

Preuzimanje (DOCX)

Zapisnik

Audio zapisnik Odbora

X
Skip to content