Izaberite stranicu

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji

6. veljače 2023. | Financiranje, Gradske vijesti

U skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, sastavljen je Financijski izvještaj Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine koji se sastoji od: Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Bilance (Obrazac BILANCA), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RasF), Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO) i Izvještaj o obvezama (Obrazac OBVEZE) i ovih bilješki.

Preuzimanje (DOC)


Preuzimanje (XLSX)


Preuzimanje (PDF)

 

DJEČJI VRTIĆ ČAKOVEC U LIKVIDACIJI
Lavoslava Ružičke 2
40000 Čakovec
Broj RKP-a: 08150
Matični broj: 03110133
OIB: 36878768907
Razina: 21
Razdjel: 000
Šifra djelatnosti: 8510
Šifra Grada: 60

X
Skip to content