Izaberite stranicu

dokumenti2

Službeni dokumenti za preuzimanje, podijeljeni po odjelima Gradske uprave Grada Čakovca.

Gradonačelnica

 1. Sprječavanje sukoba interesa Pregled
 2. Obavijest o sprječavanju sukoba interesa Pregled
 3. Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022. godinu Pregled

Služba za poslove gradonačelnika

 1. Planovi i registri Javne nabave Poveznica
 2. „Provedbeni program Grada Čakovca 2022 – 2025“ od 31.12.2021.  Odluka(.pdf) Program (.pdf) Prilog (.xlsx)
 3. Banner “Financirano proračunskim sretstvima Grada Čakovca” Preuzimanje
 4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi Preuzimanje
 5. Procedura javne nabave i stvaranja ugovornih obveza Preuzimanje
 6. Strategija razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. Preuzimanje
 7. Investicijski vodič za ulagače Stranica

Upravni odjel za upravu

 1. Statut Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21, 2/22)
 2. Poslovnik o radu gradskog Vijeća Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 2/21 3/21 )
 3. Poslovnik o radu kolegija Gradonačelnika Grada Čakovca Preuzimanje
 4. Etički kodeks Uprave Grada Čakovca Preuzimanje
 5. Etičko povjerenstvo Uprave Grada Čakovca Preuzimanje
 6. Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Preuzimanje
 7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije umjetnina, knjiga, tiskanih publikacija i darova Preuzimanje
 8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika (Sl. gl. Grada Čakovca pročišćeni tekst, 2/13, 4/13, 4/18, 5/18)
 9. Odluka o ustrojstvu uprave Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 3/21)
 10. Izjava o digitalnoj pristupačnosti Izjava

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša

 1.  Prostorni planovi Grada Čakovca Preuzimanje
 2. Akcijski plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena (SECAP)  Preuzimanje
 3. Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna prostornog Plana uređenja Grada Čakovca Preuzimanje
 4. Odluka o izradi VII. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada Čakovca Preuzimanje

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama

 1. Odluka o uređenju i održavanju naselja (pročišćeni tekst) (Sl. gl. Grada Čakovca 6/18)
 2. Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za razdoblje 2018. – 2023. Materijal Plan
 3. Raspored dežurstva komunalnih redara Raspored
 4. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana gospodarenja otpadom na području Grada Čakovca na razdoblje 2017. – 2022. g. Preuzimanje Odluke
 5. Cjenik dimnjačarskih usluga Preuzimanje
 6. Odluka o komunalnoj naknadi Službeni glasnik 4/18 Službeni glasnik 5/18 Službeni glasnik 3/22
 7. Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade Službeni glasnik 5/18
 8. Odluka o komunalnom doprinosu Službeni glasnik 4/18 Službeni glasnik 5/18  Službeni glasnik 2/19

Upravni odjel za društvene djelatnosti

 1. Odluka o demografskim mjerama Grada Čakovca Službeni glasnik 6/19 Službeni glasnik 2/22
 2. Odluka o ostvarivanju prava i usluga iz područja socijalne skrbi Službeni glasnik 6/19
 3. Odluku o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca Službeni glasnik 4/19
 4. Gradski program djelovanja za mlade Preuzimanje
 5. Banner “Financirano proračunskim sretstvima Grada Čakovca” Preuzimanje

Upravni odjel za financiranje

 1. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2022. Rebalans (.pdf) Rebalans (.xls) Odluka(.pdf)
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. Odluka Izvještaj (.pdf) Izvještaj (.xls) Izvršenje Plana razvojnih programa (.xls) Obrazloženje (.doc) Službeni glasnik 3/22
 3. Konsolidirani financijski izvještaj za 2021. Izvještaj (.XLS) Obrazloženje (.DOCX)
 4. Godišnji financijski izvještaji za 2021. Izvještaj (.XLS) Obrazloženje (.DOCX)
 5. Proračun u malom za 2022.Proračun u malom (.PDF)
 6. Proračun Grada Čakovca za 2022. s projekcijom za 2023. – 2024. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.XLS)
 7. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Odluka (.PDF)
 8. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2021. Izmjene i dopune (.PDF) Izmjene i dopune (.XLS) Plan razvojnih programa(.XLS)
 9. Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021.ODLUKA Izvršenje (.pdf) Izvršenje (.xls)Izvršenje plana razvojnih programa(.xls)
 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Odluka Izvršenje
 11. Konsolidirani financijski izvještaj za 2020. Izvještaj (.XLS) Obrazloženje (.DOCX)
 12. Godišnji financijski izvještaji 2020. Izvještaj
 13. Proračun u malom za 2021.Proračun u malom (.PDF)
 14. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2021. Materijal
 15. Proračun Grada Čakovca za 2021. s projekcijom za 2022. – 2023. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.XLS) Plan razvojnih programa (.XLS)
 16. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2020.  Odluka(.PDF) Izmjene i dopune(.PDF) Izmjene i dopune (.xlsx) Izmjene i dopune Plan razvojnih programa (.XLS)
 17. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. Izvršenje (.PDF) Izvršenje (.xlsx)
 18. Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Izvršenje(.PDF) Izvršenje(.xls)  Izvješenje Plana razvojnih programa(.xls)
 19. Procedura o blagajničkom poslovanju Dokument(.PDF)
 20. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020. Odluka
 21. Proračun Grada Čakovca za 2020. s projekcijom za 2021. – 2022. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.xlsx)
 22. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019. Odluka
 23. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019.
 24. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019.  Odluka(.PDF) Izmjene i dopune(.PDF) Izmjene i dopune (.xlsx)
 25. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.xls)
 26. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019.  Odluka(.PDF) Izmjene i dopune(.PDF) Izmjene i dopune (.xlsx)
 27. Proračun u malom za 2019.Proračun u malom (.PDF)
 28. Proračun Grada Čakovca za 2019. s projekcijom za 2020. – 2021. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.xlsx)
 29. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Izvršenje (.pdf) Izvršenje (.xlsx)
 30. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF)
 31. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLSX)
 32. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF)
 33. Proračun Grada Čakovca za 2018. s projekcijom za 2019. – 2020. Odluka (.PDF) Proračun (.PDF) Proračun (.XLS)
 34. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLSX)
 35. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2017.  Odluka (.PDF) Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLS)
 36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30.06.2017. Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLS)
 37. Proračun u malom za 2017. Pregled
 38. Proračun Grada Čakovca za 2017. s projekcijom za 2018. – 2019. Odluka(.PDF) Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLS)
 39. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2016. Preuzimanje (.PDF) Preuzimanje (.XLSX)
 40. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje
 41. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.  Preuzimanje
 42. Proračun Grada Čakovca za 2016. s projekcijom za 2017. – 2018.  Preuzimanje
 43. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu Preuzimanje
 44. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2015. Preuzimanje
 45. Proračun u malom za 2015. Preuzimanje
 46. Proračun Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016. – 2017.  Preuzimanje

Služba za unutarnju reviziju

 1. Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Čakovcu Preuzimanje
 2. Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Čakovcu Preuzimanje
 3. Povelja o unutarnjoj reviziji Preuzimanje

Zaštita osobnih podataka

 1. Službenik za zaštitu osobnih podataka Preuzimanje
 2. Centar za privatnost zaštite osobnih podataka Otvori

Planovi rada

 1. Upravnog odjela za upravu Plan 2022.
 2. Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje Plan 2022.
 3. Služba Gradonačelnice Plan 2022.

Planovi rada do 2021.

 1. Upravnog odjela za upravu Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021.
 2. Upravni odjel za urbanizam i prostorno uređenje Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
 3. Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
 4. Upravni odjel za društvene, međunarodne poslove i odnose s javnošću Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018.
 5. Upravnog odjela za financiranje Plan 2016. Plan 2017. Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.
 6. Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Plan 2019.  Plan 2020.
X
Skip to content