Izaberite stranicu

Grad Čakovec ušao u najveći europski projekt rada s mladima Europe Goes Local

16. prosinca 2021. | Grad za mlade, Gradske vijesti

Grad Čakovec ušao je u najveći europski projekt u području rada s mladima Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level koji, uz financijsku potporu Erasmus+ programa, provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Riječ je o projektu u koji je ušlo šesnaest hrvatskih gradova.

Cilj projekta je podići kvalitetu rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini, predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima.

Dobro elaborirani prijavljeni interes Grada Čakovca da unaprijedi rad s mladima, njihovu uključenost u sve segmente života zajednice i društvenog angažmana općenito, uključio je naš Grad u projekt putem kojeg će Agencija za mobilnost pružiti mogućnost stručnog usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini o radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama.

Riječ je o trećem ciklusu projekta Europe Goes Local koji je u prethodnim ciklusima odabrao 11, a potom 17 jedinica lokalne samouprave. Projekt će osigurati višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnog i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

U ovom projektu, Grad Čakovec je u društvu s gradovima: Belišće, Crikvenica, Donja Stubica, Gospić, Koprivnica, Križevci, Opatija, Ploče, Pula, Slatina, Šibenik, Umag, Vinkovci, Vrgorac i Zagreb.

 

X
Skip to content