Izaberite stranicu

Gradsko vijeće Grada Čakovca izglasalo Proračun za 2022. težak 283 milijuna kuna

8. prosinca 2021. | Gradske vijesti, Gradsko vijeće, Sjednice

U zgradi Društvenog doma u Novom Selu Rok održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca. Istaknuta je ujedno i kao najbitnija te odlučujuća za iduću godinu kako su pritom vijećnici izglasali Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. te 2024. godinu. Sa 17 glasa za i 2 suzdržana (HDZ), usvojen je Proračun težak 283.418,673 kune.

Za sport planirano oko 19, za umjetnost i kulturu oko 26, a za komasaciju 17 milijuna kuna!

„Smatram da je bitno da naši građani znaju da se za ulaganje u sport odvaja više od 18,8 milijuna kuna, kroz programe, sport u mjesnoj samoupravi ili kroz ulaganje u infrastrukturu. Za umjetnost i kulturu u 2022. godini bit će uloženo 25,6 milijuna kuna i to preko programa kulture, tradicijske kulture, ustanova, ulaganja u infrastrukturu te kulturu u mjesnoj samoupravi. 17 milijuna kuna izdvojit će se za prijavu na javni poziv za provedbu komasacije na području k.o. Novo Selo Rok“, rekla je pritom gradonačelnica Grada Čakovca Ljerka Cividini u raspravi o novom Proračunu te dodala da su uvrštene sve obveze koje kao grad imamo prema našim ustanovama, obveze prema poslovnim bankama temeljem kreditnih zaduženja, ispunjavanje ugovornih obveza, ali i investicijama i novim projektima.

Osigurano pola milijuna kuna za kupnju starih ili napuštenih kuća za mlade

„Smatram da je temelj svakog odnosa, pa tako i u politici, otvorenost, iskrenost i čvrsto stajanje za zemlji. Takav je stoga i prijedlog Proračuna za iduću godinu. U planu je plaćanje dospjelih dugovanja, te pokretanje dijela projekta i programa koje sam najavljivala u predizbornoj kampanji. Po prvi puta u Proračunu Grada osigurana su i sredstva za kupnju starih ili napuštenih kuća za mlade obitelji i to u iznosu od pola milijuna kuna“, jasna je Cividini.

Cividini: „Ovaj Proračun nije lista želja kao onaj bivše vlasti, već je realan!“

„Ovim prijedlogom Proračuna želim prekinuti višegodišnju praksu u kojoj je Proračun bio lista ideja i želja koje nisu imale pokriće te koje se ili nisu realizirale ili su se financirale isključivo našim sredstvima. Sljedeća godina bit će prije svega godina izrade projektne dokumentacije koju u Gradu nemamo, a koja je preduvjet svakog ozbiljnog planiranja i najvažnije, prijave na fondove. Ukoliko prihodovnu stranu usporedite s rashodovnom, vidjet ćete da za veliku većinu investicija očekujemo vanjske izvore financiranja, dakle u njih će se ulaziti samo ako uspijemo osigurati vanjski novac. Počelo je novo programsko razdoblje EU, Čakovec ima mogućnost participacije u ITU mehanizmu, na raspolaganju će nam biti određena sredstva, no da bi do njih došli potrebna nam je i projektna dokumentacija“, naglasila je gradonačelnica nabrojivši projekte koje će Grad provesti – uređenje Trga Republike, rekonstrukcija ulice I. G. Kovačića, raskrižje sa sjevernom obilaznicom Grada Čakovca, kružno raskrižje u Preloškoj (Čakovec jug) te izrada dokumentacije za poboljšanje prometne infrastrukture ( npr. Kružno raskrižje Globetka, Braće Graner i Športske ulice, raskrižje I. Mažuranića, rekonstrukcija dionice Čakovec – Novo Selo Rok, rekonstrukcija mosta R. Steinera). Uz mnoga prometna rješenja Grad će nastaviti i s ulaganjima u predškolske i školske ustanove, pa su tako u planu dogradnja II. OŠ, energetska obnova vrtića Cipelica te mnogih drugih za koje će pripremiti dokumentaciju i prijaviti na NPO. U Planu je i završetak doma u Slemenicama i Štefancu, dogradnja DVD Savska Ves i postava urbane opreme. Kako je pritom objasnila gradonačelnica, to su redom investicije koje gradu hitno trebaju, koje će riješiti akutne probleme, predstavljaju logičan nastavak ranije započetih projekta, odnosno omogućuju uvođenje dodatnih tzv. nadstandarda.

Smanjuje se administracija građanima, a vodna naknada gospodarstvenicima

Ono što smatra još jednom potrebom je i nastavak daljnjeg pojednostavljenja administrativnih procedura koje građani i tvrtke imaju u kontaktima s Gradskom upravom te dodatno otvaranje poslovanja i procedura prema javnosti. Ujedno je na sjednici najavljeno daljnje rasterećenje gospodarstva od suvišnih nameta. Smanjuje se naknada za razvoj Međimurskih voda koju plaćaju tvrtke. Prošlo Gradsko vijeće krajem prošle godine uputilo je prijedlog Međimurskim vodama da smanje naknadu s 2,60 kuna po kubnom metru na jednu kunu za građane, udruge i poduzeća. Naknada je smanjena za prve dvije kategorije, a za poduzeća je ostala ista. Kako Međimurske vode po ovoj osnovi prikupe više novca nego im je potrebno, vijeću je predloženo te je usvojeno da se za poduzeća naknada u idućoj godini smanji s 2,60 na 1,50 kuna po kubnom metru.

Ulaganje u sportsku dvoranu Učiteljskog fakulteta preko fondova

Vijećnici na čelu s predsjednikom Darkom Zverom pritom su od ostalih točaka dnevnog reda izglasali i Sporazum o suradnji i zajedničkim ulaganjima između Grada Čakovca i Učiteljskog fakulteta u Čakovcu. U okviru suradnje želja je oplemeniti i razvijati taj danas zapušteni prostor u središtu Čakovca, koji ima veliki potencijal. Kako je objasnila gradonačelnica, Sporazum omogućava pristupanje izradi Ugovora o ulaganju u sportsku dvoranu i obnovu cijelog kompleksa. Sredstva za to, naravno, osigurala bi se preko domaćih i međunarodnih fondova.

X
Skip to content