Izaberite stranicu
Koordinacijsko vijeće Urbanog područja Čakovec je tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja Strategije razvoja urbanoga područja (SRUP) Čakovec, a čine ga načelnik općine Nedelišće Nikola Novak (zamjena Zlatko Marciuš), načelnik općine Pribislavec Matija Ladić (zamjena Zoran Tomašić), načelnik općine Strahoninec Franjo Lehkec (zamjena Josip Šipek), načelnik općine Šenkovec Robert Meglić (zamjena Ivica Smolić) te gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini (zamjena Marina Gradišer).

Osnovano je 2. veljače 2022. godine Odlukom gradonačelnice Čakovca, temeljem Sporazuma o suradnji na izradi Strategije razvoja Urbanog područja Čakovec. Na svojoj prvoj sjednici, održanoj 23. veljače 2022. godine, Koordinacijsko vijeće je za svoju predsjednicu izabralo Ljerku Cividini, dok je za zamjenika izabran Nikola Novak.

Koordinacijsko vijeće prati sve korake Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za financijsko razdoblje 2021.-2027. te daje mišljenje o svim ključnim koracima u postupku izrade i provedbe Strategije prije upućivanja dokumenata na predstavnička tijela JLS-ova i grada središta.

Na sjednici je prihvaćen i Poslovnik o radu te je dano pozitivno mišljenje na nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana koji su upućeni predstavničkim tijelima uključenih jedinica lokalne samouprave te Partnerskom vijeću na prihvaćanje.

Vijeće se u radu upotpunjuje sa Partnerskim vijećem, a rukovodi načelima transparentnosti i jednakosti među članovima partnerstva.

  • Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća Dokument (.pdf)
  • Zapisnik s 1. sjednice Koordinacijskog vijeća ITU Dokument (.pdf)
  • Poslovnik Koordinacijskog vijeća za ITU Dokument (.pdf)
  • Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbanog područja Čakovec Dokument (.pdf)
X
Skip to content